Mugg & sopp fjerner

Arita Home mugg & sopp fjerner kan brukes på alle overflater og tekstiler til fjerning av muggsopp, jordslag, grønske, mose, alger, mikroorganismer m.m.

Størrelse: 500 ml

kr179.00

Kategorier: ,

Arita Home mugg & sopp fjerner kan brukes på alle overflater og tekstiler til fjerning av mugg-sopp, jordslag, grønske, mose, alger, mikroorganismer m.m. God penetrering og aktive ingredienser gjør produktet meget effektivt, bidrar til å forbedre luftkvaliteten der den blir brukt, og fjerner farlige allergifremkallende muggsopp og andre mikroorganismer. Arita Home mugg & sopp fjerner kan brukes inne og utendørs.

BRUK:
Spray på overflaten og la det virke fra noen minutter og opptil 24 timer. Benytt den smale strålen for å minimere spraytåke. Munnbind og gummihansker er også anbefalt. For å fjerne vanskelige flekker av muggsopp og alger, skrubb området med en stiv børste eller hard svamp. Skyll grundig med rent vann etter rengjøring. Skylling med varmt vann gir best effekt.

 


Fjerning av sopp og mikroorganismer i dusj med Arita Home mugg og sopp fjerner:

 

 

FARE: Gir alvorlig øyeskade. Irriterer huden. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/ verneklær/ vernebriller/ ansiktsskjerm. Ved kontakt med øyne: skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp umiddelbart og ha produktets etikett for hånden.

Innhold: Quaternary ammonium compounds,
benzyl-C12-14 (even-numbered)-alkyldimethyl,  chlorides: 4,80 vekt%.

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “Mugg & sopp fjerner”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Handlekurv